Kaua tehtud, kaunikene

Kaua tehtud, kaunikene

Teie kohta on registreeritud ÕISis korraldus: eksmatrikuleerimine seoses lõpetamisega nr …